Email kontakt : sft@technologies.sk SK | English

Artifical Intelligence Solutions   .

  PRODUKTY    
  SLUŽBY  
     
     
     
  NOVINKY  
   Upozornenie pre všetkých dodávateľov:

Tovar , dielo alebo služby od dodávateľov, može prevziať jedine konateľ spoločnosti alebo osoba opravnená konateľom k preberaciemu konaniu poverená písomným splonomocnením overeným u notára na základe objednávky alebo zmluvy o dielo podpísanej konateľom spoločnosti.

Objednávka na akékoľvek služby a produkty objednávané od našej spoločnosti musí byť zaslaná písomnou formou a podpísaná štatutárom objednávateľa na adresu spoločnosti. Objednávka ktorá nie je písomne potvrdená konateľom našej spoločnosti nie je akceptovaná.

 
   

We are watching future LHC CERN

 
  HOME - KOMPLEXNE RIESENIA  | KONTAKT
  O spoločnosti Technologies | Pracovné príležitosti | Certifikáty | Dokumenty | Výstavy a prezentácie

All our technologies supporting  TCP/IP communication and most of them are running on the Ethernet Networks

All rights reserved Technologies ©2011 Copyright

Intelligent Building solutions | Inteligentné riešenia budov